Confirm
Find your products
产品类别
型态
系列

瞬态抑制二极管 (一般)

TVS(瞬态电压抑制管)对过电压峰值具有较快的响应速度。其动态内阻低,钳位性能好。YAGEO提供不同封装的TVS产品,工作电压范围为5 ~ 600V(甚至更高)。TVS主要适用于电子电路中数据传输线的单向或双向传输。

 

SMAJ

  • 型号: DO214AC
  • 功率: 400W
  • 反向截止电压: 5.0~440V
  • 玻璃钝化结点
  • 卓越的钳位性能
  • 快速响应时间: 通常小于 1.0ps
SMAJ.jpg
*备注说明
PartNumber Part Number alias Vrwm(V)
Vbr max.(V)
Vc(V)
It(mA) Ipp(A)
Ir(μA) Datasheet
SMAJ10A Unidirectional 10 12.3 17 1 23.5 5
SMAJ10CA Bidirectional 10 12.3 17 1 23.5 5
SMAJ100A Unidirectional 100 123 162 1 2.5 1
SMAJ100CA Bidirectional 100 123 162 1 2.5 1
SMAJ11A Unidirectional 11 13.5 18.2 1 22 1
SMAJ11CA Bidirectional 11 13.5 18.2 1 22 1
SMAJ110A Unidirectional 110 135 177 1 2.3 1
SMAJ110CA Bidirectional 110 135 177 1 2.3 1
SMAJ12A Unidirectional 12 14.7 19.9 1 20.1 1
SMAJ12CA Bidirectional 12 14.7 19.9 1 20.1 1
SMAJ120A Unidirectional 120 147 193 1 2.1 1
SMAJ120CA Bidirectional 120 147 193 1 2.1 1
SMAJ13A Unidirectional 13 15.9 21.5 1 18.6 1
SMAJ13CA Bidirectional 13 15.9 21.5 1 18.6 1
SMAJ130A Unidirectional 130 159 209 1 1.9 1
SMAJ130CA Bidirectional 130 159 209 1 1.9 1
SMAJ14A Unidirectional 14 17.2 23.2 1 17.2 1
SMAJ14CA Bidirectional 14 17.2 23.2 1 17.2 1
SMAJ15A Unidirectional 15 18.5 24.4 1 16.4 1
SMAJ15CA Bidirectional 15 18.5 24.4 1 16.4 1
SMAJ150A Unidirectional 150 185 243 1 1.6 1
SMAJ150CA Bidirectional 150 185 243 1 1.6 1
SMAJ16A Unidirectional 16 19.7 26 1 15.4 1
SMAJ16CA Bidirectional 16 19.7 26 1 15.4 1
SMAJ160A Unidirectional 160 197 259 1 1.5 1
SMAJ160CA Bidirectional 160 197 259 1 1.5 1
SMAJ17A Unidirectional 17 20.9 27.6 1 14.5 1
SMAJ17CA Bidirectional 17 20.9 27.6 1 14.5 1
SMAJ170A Unidirectional 170 209 275 1 1.5 1
SMAJ170CA Bidirectional 170 209 275 1 1.5 1
SMAJ18A Unidirectional 18 22.1 29.2 1 13.7 1
SMAJ18CA Bidirectional 18 22.1 29.2 1 13.7 1
SMAJ180A Unidirectional 180 222 292 1 1.4 1
SMAJ180CA Bidirectional 180 222 292 1 1.4 1
SMAJ190A Unidirectional 190 233 308 1 1.3 1
SMAJ190CA Bidirectional 190 233 308 1 1.3 1
SMAJ20A Unidirectional 20 24.5 32.4 1 12.3 1
SMAJ20CA Bidirectional 20 24.5 32.4 1 12.3 1
SMAJ200A Unidirectional 200 247 324 1 1.2 1
SMAJ200CA Bidirectional 200 247 324 1 1.2 1
SMAJ210A Unidirectional 210 263 340 1 1.2 1
SMAJ210CA Bidirectional 210 263 340 1 1.2 1
SMAJ22A Unidirectional 22 26.9 35.5 1 11.3 1
SMAJ22CA Bidirectional 22 26.9 35.5 1 11.3 1
SMAJ220A Unidirectional 220 272 356 1 1.1 1
SMAJ220CA Bidirectional 220 272 356 1 1.1 1
SMAJ24A Unidirectional 24 29.5 38.9 1 10.3 1
SMAJ24CA Bidirectional 24 29.5 38.9 1 10.3 1
SMAJ250A Unidirectional 250 309 405 1 1 1
SMAJ250CA Bidirectional 250 309 405 1 1 1
SMAJ26A Unidirectional 26 31.9 42.1 1 9.5 1
SMAJ26CA Bidirectional 26 31.9 42.1 1 9.5 1
SMAJ28A Unidirectional 28 34.4 45.4 1 8.8 1
SMAJ28CA Bidirectional 28 34.4 45.4 1 8.8 1
SMAJ30A Unidirectional 30 36.8 48.4 1 8.3 1
SMAJ30CA Bidirectional 30 36.8 48.4 1 8.3 1
SMAJ300A Unidirectional 300 371 486 1 0.8 1
SMAJ300CA Bidirectional 300 371 486 1 0.8 1
SMAJ33A Unidirectional 33 40.6 53.3 1 7.5 1
SMAJ33CA Bidirectional 33 40.6 53.3 1 7.5 1
SMAJ350A Unidirectional 350 432 567 1 0.7 1
SMAJ350CA Bidirectional 350 432 567 1 0.7 1
SMAJ36A Unidirectional 36 44.2 58.1 1 6.9 1
SMAJ36CA Bidirectional 36 44.2 58.1 1 6.9 1
SMAJ40A Unidirectional 40 49.1 64.5 1 6.2 1
SMAJ40CA Bidirectional 40 49.1 64.5 1 6.2 1
SMAJ400A Unidirectional 400 494 648 1 0.6 1
SMAJ400CA Bidirectional 400 494 648 1 0.6 1
SMAJ43A Unidirectional 43 52.8 69.4 1 5.8 1
SMAJ43CA Bidirectional 43 52.8 69.4 1 5.8 1
SMAJ440A Unidirectional 440 543 713 1 0.6 1
SMAJ440CA Bidirectional 440 543 713 1 0.6 1
SMAJ45A Unidirectional 45 55.3 72.7 1 5.5 1
SMAJ45CA Bidirectional 45 55.3 72.7 1 5.5 1
SMAJ48A Unidirectional 48 58.9 77.4 1 5.2 1
SMAJ48CA Bidirectional 48 58.9 77.4 1 5.2 1
SMAJ5.0A Unidirectional 5 7 9.2 10 43.5 800
SMAJ5.0CA Bidirectional 5 7 9.2 10 43.5 800
SMAJ51A Unidirectional 51 62.7 82.4 1 4.9 1
SMAJ51CA Bidirectional 51 62.7 82.4 1 4.9 1
SMAJ54A Unidirectional 54 66.3 87.1 1 4.6 1
SMAJ54CA Bidirectional 54 66.3 87.1 1 4.6 1
SMAJ58A Unidirectional 58 71.2 93.6 1 4.3 1
SMAJ58CA Bidirectional 58 71.2 93.6 1 4.3 1
SMAJ6.0A Unidirectional 6 7.37 10.3 10 38.8 800
SMAJ6.0CA Bidirectional 6 7.37 10.3 10 38.8 800
SMAJ6.5A Unidirectional 6.5 7.98 11.2 10 35.7 500
SMAJ6.5CA Bidirectional 6.5 7.98 11.2 10 35.7 500
SMAJ60A Unidirectional 60 73.7 96.8 1 4.1 1
SMAJ60CA Bidirectional 60 73.7 96.8 1 4.1 1
SMAJ64A Unidirectional 64 78.6 103 1 3.9 1
SMAJ64CA Bidirectional 64 78.6 103 1 3.9 1
SMAJ7.0A Unidirectional 7 8.6 12 10 33.3 200
SMAJ7.0CA Bidirectional 7 8.6 12 10 33.3 200
SMAJ7.5A Unidirectional 7.5 9.21 12.9 1 31 100
SMAJ7.5CA Bidirectional 7.5 9.21 12.9 1 31 100
SMAJ70A Unidirectional 70 86 113 1 3.5 1
SMAJ70CA Bidirectional 70 86 113 1 3.5 1
SMAJ75A Unidirectional 75 92.1 121 1 3.3 1
SMAJ75CA Bidirectional 75 92.1 121 1 3.3 1
SMAJ78A Unidirectional 78 95.8 126 1 3.2 1
SMAJ78CA Bidirectional 78 95.8 126 1 3.2 1
SMAJ8.0A Unidirectional 8 9.83 13.6 1 29.4 50
SMAJ8.0CA Bidirectional 8 9.83 13.6 1 29.4 50
SMAJ8.5A Unidirectional 8.5 10.4 14.4 1 27.8 20
SMAJ8.5CA Bidirectional 8.5 10.4 14.4 1 27.8 20
SMAJ85A Unidirectional 85 104 137 1 2.9 1
SMAJ85CA Bidirectional 85 104 137 1 2.9 1
SMAJ9.0A Unidirectional 9 11.1 15.4 1 26 10
SMAJ9.0CA Bidirectional 9 11.1 15.4 1 26 10
SMAJ90A Unidirectional 90 111 146 1 2.7 1
SMAJ90CA Bidirectional 90 111 146 1 2.7 1
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
※ 国巨集团以及旗下公司不建议将一般商用或车规级产品用于高可靠性应用或载人航天飞行领域的应用。 免责声明